Otázky a odpovědi

1. Kdy je ten správný čas nás kontaktovat?

- Rozhodli jste se pro změnu, máte vize a cíle. Nechcete ztrácet čas.

- Neposouváte se k plnění stanovaných cílů. 

- Nemáte jasně popsané pracovní místa a procesy.

- Cítíte, že narážíte na nejasné předávání informací mezi týmy.

2. Proč je důležité připravit tým?

Připravit celý tým na naši přítomnost je velmi důležité. Toto prosím nepodceňujte. Každý člen vašeho týmu, který chápe naši přítomnost jako přínos, nikoli jako ohrožení svého pracovního místa, je ten nejsilnější článek vedoucí ke zvýšení efektivity celého týmu. 

3. Koho přesvědčit a strhnout na stranu změny

Zapojený a správně motivovaný člen týmu bude:

- mít otevřenou mysl

- sám přicházet s problematickými částmi procesů

- hledat návrhy řešení, které pomohou i ostatním

- strhávat i ostatní méně přesvědčené členy, kteří nebudou změnu podporovat

4. Kdy nás nekontaktovat?

- Nejste-li pevně rozhodnuti, že chcete podniknout změny oproti stereotypu.

- Nejste-li připraveni na obměnu členů týmu, kteří nepřijmou změnu společnosti.

5. Co je v úvodní konzultaci?

Během úvodního setkání si společně předáme informace o:

- stavu, ve kterém se nyní nacházíte

- rozsahu vašich očekáváních

- rozsahu, který od nás můžete očekávat

- přesném plánu, jak budeme společně postupovat

- Obvykle 1 hodina < 25 zaměstnanců

- Obvykle 2 hodiny > 25 zaměstnanců